+90 0(352) 336 37 67
Ahşap İşleme Makinaları

Kalınlık Makinası Güvenlik Bilgi Formu

 Kalınlık makinesinde çalışmaya başlamadan önce makinenin çalışmaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
 Yetki, bilgi ve göreviniz dışında iş yapmayınız, amiriniz tarafından verilen sözlü ve/veya yazılı emri tatbik edip bunun
dışında kendi kararınızla iş yapmaya çalışmayınız.
 Kablo ve elektrik aksamına dokunmayınız. Elektrik motorlarını, cihazlarını ve kablolar ile sigortaları kurcalamayınız.
Elektrikle ilgili hususlara ancak yetkili elektrikçiler müdahale edebilir.
 Davranış ve kusurlarınızdan dolayı, kendinizin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için
azami dikkati gösteriniz ve görevlerinizi sizlere verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapınız.
 Kalınlık makinesinde çalışırken; işyeri yönetimi tarafından tespit edilmiş ve kullanımına karar verilmiş olan iş emniyet
ayakkabısı, gözlük, maske, koruyucu eldiven, kulak tıkacı gibi kişisel koruyucu donanımlarınızı iş gereğince kullanınız, her
kullanımdan sonra en iyi şekilde muhafaza ediniz.
 Arıza, bakım veya başka bir sebepten dolayı duran makineye müdahale etmeyiniz, çalıştırmayınız, derhal yetkilisine
haber veriniz.
 Kalınlık makinesinin işletim ayarları dışındaki parametre ayarlarıyla oynamayınız. Parametre değerleri ancak ve ancak
yetkili kişiler tarafından değiştirilebilir.
 Çalışan makinenin kapaklarını açmayınız. Emniyet siviçlerini asla devre dışı bırakmayınız, siviçleri köprüleyerek
çalıştırmayınız. Arızalı siviçler makineyi durduramayarak ciddi bir kazaya neden olabileceğinden arızalı siviç tespit
ettiğinizde işletme sorumlusuna bildiriniz.
 Ölçüm ve ayar işlemlerini yalnızca makine tamamen durmuş halde iken yapınız.
 Tek kişinin taşımakta zorlanacağı büyük ve/veya ağır iş parçalarını tek başınıza kaldırmaya, taşımaya çalışmayınız, bir
başka arkadaşınızdan yardım isteyiniz.
 Dalgın ve uykusuz halde çalışmak iş kazası riskini artıracağından bu gibi uygunsuz durumlarda yan alma makinesinde
çalışmayınız, yetkili amirinize durumunuz hakkında derhal bilgi veriniz.
 Makinede çalışırken başka bir başka şeyle meşgul olmayınız, her iki elinizi de yaptığınız tek bir işle meşgul ediniz, aynı
anda iki işi birlikte yapılmaya çalışmayınız.
 Çalışma esnasında her türlü emniyet tedbiri alınız. Emniyet aksamlarında görülen aksaklıkları derhal yetkilisine
bildiriniz.
 Çalışmanıza mani olacak talaşları iş parçası üzerinden uzaklaştırmak için makineyi kapatarak temizlik yapınız.
Çıkmakta olan talaşları çıplak elle almaya çalışmayınız. Uzun talaşları toplama sırasında mutlaka eldiven kullanınız.
 Tertipliliğe önem veriniz, dağınık çalışmayınız. Zeminde takılıp düşebileceğiniz malzemeler varsa kaldırınız. Dar, etrafı
malzeme dolu geçiş yerlerinden ziyade; geniş ve emniyetli yolları kullanınız.
 Çalışırken takılmalara neden olabilecek nitelikteki yırtık, saçık, sarkık kıyafetler giyinmeyiniz, üzerinizde anahtarlık,
çakmak taşıyarak, kolunuzda saat, bilezik, künye veya parmaklarında yüzükle çalışmayınız.
 Çalışmakta olan makinede temizlik yapmayınız. Bakım, onarım veya temizlik yapmadan önce elektrik beslemesini
şalterden kesiniz, şalteri kilitleyiniz ve şalter üzerine “BAKIM VAR” yazısı asınız.
 Makinenin bakımı veya temizliği bittikten sonra sökülen makine koruyucularını yerine tekrar muntazam bir şekilde
takınız.
 Makinenin herhangi bir koruyucusu eksik veya yerine sabitlenmemiş ise asla makineyi çalıştırmayınız.
 Yavaş hareket etse dahi dönen dişli, kasnak, silindir, sıkıştırma silindirleri ve/veya hareketli aksamlar ile kayış ve
zincirlere el uzatmayınız, çalışan makinenin kayış-kasnak, dişli-çark mekanizmaları el ya da başka bir cisimle kontrol
etmeyiniz, yağlamayınız, temizlemeye çalışmayınız.
 Çalışma esnasında bir başka çalışanla konuşmayınız, kaba şakalar yapmayınız ya da dikkati dağıtacak benzeri
davranışlar sergilemek suretiyle iş kazalarına davetiye çıkarmayınız.
 Takımlarınızı ve aparatlarınızı rasyonel şekilde ve tertipli olarak bekletiniz, kullanınız, ayakaltında bulundurmayınız.
Arızalı el aletleri, makine ve cihazları kullanmayınız.
 Çalışma alanınızda emniyetli geçişi engelleyecek malzeme veya malzeme artığı bırakmayınız. Çalışma alanınızı rahat
hareketinizi kısıtlayacak her türlü gereksiz malzemeden arındırınız.
 Atık ahşap parçalarını gelişigüzel bir şekilde sağa sola atmayınız. Düzenli olarak biriktiriniz, atık toplama alanına
götürünüz.